Sähkön tuotantokatkos / lämpövoimalaitos

Lämpövoimalaitokselle on tullut sähkön tuotantokatkos tiistaina 13.11.2018 klo 10.23.
Syynä on pääilmapuhaltimen katkaisijavaurio.
Katkoksen arvioidaan kestävän n. klo 21 saakka.

Lisäys ilmoitukseen: sähkön tuotanto alkoi 14.11.2018 klo 9.17.

Sotkamon reitin säännöstelyluvan haltija ja vastuunalainen johtaja vaihtuivat 1.11.2018

Sotkamon reitin säännöstelyluvan haltija ja vastuunalainen johtaja
vaihtuivat 1.11.2018

Fortum Power and Heat Oy, UPM Energy Oy ja Kainuun Voima Oy ovat sopineet Sotkamon reitin
säännöstelyluvan siirtämisestä UPM Energy Oy:lle marraskuun alussa. Aiemmin Sotkamon reitin
säännöstelyluvan haltija oli Fortum.
Ontojärveä säännöstellään UPM:n omistamalla Katerman voimalaitoksella ja Sotkamon järviä Kainuun
Voiman Koivukosken voimalaitoksella. Säännöstelyluvan siirto UPM:lle on luonnollista,
koska UPM hoitaa Ontojärven säännöstelyn lisäksi nykyisin myös Sotkamon järvien säännöstelyä
Kainuun Voiman ja UPM:n keskinäisen sopimuksen perusteella.
Tästä eteenpäin UPM vastaa Sotkamon reitin säännöstelystä sekä luvanhaltijalle kuuluvista yleisluontoisista
tehtävistä. Yhtiöiden keskinäisen sopimuksen perusteella Fortum huolehtii kuitenkin
edelleen säännöstelylupaan perustuvista kalatalousvelvoitteista ja ympäristönhoitotöistä.
Vesistötoimikunta myönsi alun perin valtiolle luvan Sotkamon reitin vesien säännöstelyyn
11.2.1960. Valtio siirsi säännöstelyluvan Fortumia edeltäneelle Imatran Voima Oy:lle vuonna 1995.
Alkuperäiseen säännöstelylupaan on tehty vuosien saatossa lupaviranomaisen päätöksillä useita
muutoksia mm. säännöstelyn ja kalatalousvelvoitteiden kehittämiseksi.

Lisätietoja:
Säännöstelyn vastuunalainen johtaja, UPM,
Matti Vuorinen, 020 4150 792, matti.vuorinen@upm.com
Säännöstely, Fortum,
Harri Lamminmäki, 050 4533 523, harri.lamminmaki@fortum.com
Kalatalous- ja ympäristönhoitotyöt, Fortum,
Katri Hämäläinen, 040 1623 901, katri.hamalainen@fortum.com

Kainuun Voiman toimitusjohtajaksi on valittu Kimmo Keinänen

Kainuun Voima Oy:n hallitus on nimennyt uudeksi toimitusjohtajakseen Kimmo Keinäsen. Keinänen aloittaa tehtävässään 1. lokakuuta nykyisen toimitusjohtaja Tapio Kakon jäädessä eläkkeelle.

Uusi toimitusjohtaja tuntee Kainuun Voiman hyvin entuudestaan, sillä hän on työskennellyt yhtiössä vuodesta 1998 alkaen useissa tehtävissä ja monipuolisissa projekteissa.

– Toimitusjohtajana näen tulevaisuuden haasteina yhtiön lämpövoimalaitoksen tuotantomäärien kasvattamisen sekä tiukentuvat päästörajat, jotka ohjaavat toimintaamme. Kainuun Voiman on löydettävä strategisia yhteistyökumppaneita, joiden avulla tuotantomäärää saadaan nostettua, Keinänen sanoo.

– Myös energiatehokkuuden parantaminen ja tuhkan eri komponenttien jalostaminen kaupallisesti houkutteleviksi ovat asioita, joihin pitää panostaa.

Vapaa-ajallaan Kajaanissa liikuntaa aktiivisesti harrastavan Keinäsen perheeseen kuuluu vaimo ja tytär.

Lisätietoja hallituksen puheenjohtaja Reino Huusko 050 570 3427.